Rss

Głuchota starcza oraz otoskleroza

O ile głuchota starcza dotyka osoby w podeszłym wieku i spowodowana jest naturalnym starzeniem się komórek słuchowych, to otoskleroza dotyka osoby młode. Pomimo, że w obliczu medycyny XXI wieku niedosłuch można leczyć,a  także eliminować przez zastosowanie aparatu słuchowego przywracającego należyty poziom słyszenia, to schorzenia słuchu nie należą do typowych i powszechnie leczonych. Głuchota starcza przysparza problemów ze słyszeniem osobom po 50 roku życia, aczkolwiek to kwestia indywidualna, wiele osób po 80tce słyszy idealnie, a niektórym kłopoty ze słuchem zaczynają się bardzo wcześnie, na co mają wpływ geny, ale także styl życia, otoczenie itp. Niestety ogromnym zagrożeniem jest choroba atakująca osoby między 15 a 40 rokiem życia, czyli otoskleroza wymagająca interwencji chirurgicznej. Czekanie na samoistny zanik niedosłuchu jest błędnym przekonaniem, jej nieleczenie może spowodować całkowitą głuchotę. Otoskleroza wynika z trudności metabolicznej w układzie kostnym ucha wewnętrznego. Unieruchomienie strzemiączka to powód niedosłuchu, czasami również może dotyczyć młoteczka i kowadełka, aczkolwiek okienko owalne jest najczęstszą lokalizacją zmian. Poza niedosłuchem, najczęściej jednostronnym, występują takie objawy jak uporczywe szumy uszne, zawroty głowy i zaburzenia równowagi.

Ubytek słuchu

Rozpoznanie ubytku słuchu może nastręczać trudności, kiedy dotyczy jednego ucha, a także kiedy występuje nieznaczny niedosłuch, niezauważany przez chorego. Wbrew powszechnej opinii jest znacząca różnica pomiędzy ubytkiem słuchu, a niesłyszeniem.

niedosluch

Skala niedosłuchu rozpościera się od lekkiego ubytku objawiającego się trudnością słyszenia mowy w hałaśliwym otoczeniu, jak też niesłyszeniem cichych dźwięków po średni ubytek słuchu, czyli słyszenie mowy z hałaśliwym tłem nastręczające poważną trudność, i niesłyszenie odnoszące się także do dźwięków umiarkowanie głośnych. Ciężki ubytek słuchu to kolejny stopień niedosłuchu charakteryzujący się dużą trudnością w rozumieniu mowy, której słyszalność możliwa jest tylko przy głośnym mówieniu. Najbardziej zaawansowanym stadium niedosłuchu jest ubytek głęboki, kiedy niektóre głośne dźwięki są słyszalne, jednak normalna komunikacja wymaga wsparcia przez aparat słuchowy. Jak widać stadiów niedosłuchu jest wiele, a całkowita głuchota to ostateczny etap choroby, czy też wady słuchu.