Rss

Aparaty słuchowe

Jednym z niezwykle cennych pomocy dla osób niedosłyszących są aparaty słuchowe. Wyróżnia się aparaty analogowe i cyfrowe, natomiast biorąc pod uwagę typ obudowy można je podzielić na aparaty wewnątrz kanałowe, wewnątrzuszne oraz zauszne. Nie zawsze aparat słuchowy drogi i „ładny” jest doskonały w spełnianiu swej funkcji, czy poprawieniu jakość słyszenia i komfortu życia z tym związanego. Jako, że aparat słuchowy jest urządzeniem ortopedycznym powinien być wybrany pod okiem specjalisty laryngologa lub audiologa. W zależności od schorzenia i ubytku słuchu dobrany powinien być typ aparatu.

Aparat słuchowy

Zasadnicza różnica polega na potrzebie wzmocnienia dźwięków mowy, czy też wszystkich dźwięków z otoczeniem mowy włącznie, czyli np. gotującą się wodą i tykaniem zegara. Zarówno modeli, jak ich producentów jest na rynku dużo, różnicuje ich jakość, a także cena, która nie zawsze jest proporcjonalna do oferowanej jakości, chociaż ma znaczący wpływ na jakość urządzenia. Co ważne aparat słuchowy źle dobrany lub wyjątkowo kiepskiej jakości może pogłębić wadę słuchu lub doprowadzić do zupełnej głuchoty.

Terapia logopedyczna

O ile u dzieci terapia logopedyczna jest najpowszechniejsza i dotyczy nauki prawidłowego wypowiadania wyrazów, samogłosek i głosek to w przypadku dorosłych logoterapia opiera się na ćwiczeniach poprawiających dykcję. Wyraźna mowa, prawidłowy ton i barwa to istotne założenia terapii logopedycznej u dorosłych i dzieci. Metody pracy logopedy są w zasadzie podobne, o ile nie takie same u dorosłych i dzieci.

Komunikacja za pośrednictwem mowy to podstawowa umiejętność, której zaburzenia powinny być jak najszybciej usuwane, jednak niektórzy czekają z tym problemem wiele lat. Zdarza się i tak, iż z uwagi na pewne nawyki lub czynniki zewnętrzne, choroby towarzyszące pojawiają się lub nasilają się problemy z mową, których wcześniej nie dostrzegaliśmy lub bagatelizowaliśmy. Często pacjentami terapii logopedycznej są osoby z częściowym paraliżem, urazach twarzoczaszki itp. nauka prawidłowej mowy to naśladownictwo i wyrobienie odruchów, które pozwolą na płynną i bezbłędną mowę w przyszłości.