Rss

Przyczyny powstawania niedosłuchu

Najczęściej przyczyną niedosłuchu jest powikłanie po infekcji, jednakże możliwość wystąpienia niedosłuchu może mieć wiele przyczyn, jak wrodzone wady, wady nabyte, urazy, a także czynniki zagrożenia występujące w pracy zawodowej, jak nadmierna ekspozycja na hałas, praca w górnictwie oraz z narażenie na nagłe zmiany ciśnienia. W grupie ryzyka osób, u których niedosłuch lub wręcz głuchota mogą wystąpić są osoby często zapadające na zapalenie ucha środkowego, u których wystąpiły powikłania po chorobach odry, ospy, świnki, czy różyczki, a także osoby przebywające w ciągłym hałasie, jak również narażone na szybko postępujące starzenie się komórek słuchowych (głuchota starcza). Wrodzone wady zazwyczaj wynikają z niewykształcenia się lub nieprawidłowego ukształtowania małżowiny oraz przewodu słuchowego zewnętrznego, czyli kanału, przez który dźwięki docierają do ucha środkowego. Nabyte wady słuchu, a raczej jego ubytek, bo rzadko występuje całkowita głuchota spowodowany może być wystąpieniem postępującej choroby na przykład nowotworowej, głównie neurologicznej, jak również przyjmowanie leków mających wpływ na pogorszenie jakości słuchu. Powodem niedosłuchu może być również zalegająca woskowina. W zakresie układu przewodzeniowego przyczynę niedosłuchu może stanowić nowotwór ucha środkowego, czy nosogardła, jak również perforacja błony bębenkowej, czy zaburzenie drożności trąbki słuchowej, otoskleroza i wiele innych. Niedosłuch ślimakowy może być skutkiem i zarazem objawem takich chorób jak cukrzyca, czy niewydolność nerek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *